دوستان عزیز برای پیدا کردن سریع مطالب مورد نظر خود، می توانید از قسمت جستجوی سریع در سایت، یک یا چند کلمه کلیدی مورد نظر خود را جستجو نمایید.
یا اینکه بر روی دو آیکون سبز رنگ "طبقه بندی موضوعات" یا "جستجوی کلمات کلیدی" در سمت راست و چپ موجود در بالای سایت کلیک نمایید...
در صورت بروز مشکل در پرداخت الکترونیکی؛ میتونید ایمیلی ، پیامکی، تلفنی یا تلگرامی بگید تا فایلتون براتون ارسال بشه.
همه چیز در مورد وب معنایی | تعاونی نیرومندسازی تحقیقات
طبقه بندی موضوعات
جستجوی کلمات کلیدی
سه‌شنبه , 4 اکتبر 2022
آخرین مطالب
خانه -> وب معنایی -> همه چیز در مورد وب معنایی

همه چیز در مورد وب معنایی

وب معنایی – فصل اول: مأموریت وب معنایی

Semantic Web Primer (2nd Edition)
Chapter 1: Sementic Web Vision
فصل اول: مأموریت وب معنایی
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 15 صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/semanti_web_chapter-1

 

 

وب معنایی – فصل دوم: اسناد ساخت یافته وب XML

Semantic Web Primer (2nd Edition)
Chapter 2: Structured Web Documents: XML
فصل دوم: اسناد ساخت یافته وب

قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 24 صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/xml/

 

وب معنایی – فصل سوم: توصیف منابع وب RDF

Semantic Web Primer (2nd Edition)
Chapter 3: Describing Web Resource (RDF)
فصل سوم: توصیف منابع وب
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 41 صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/rdf-2/

 

وب معنایی – فصل چهارم: Web Ontology Language- OWL

Semantic Web Primer (2nd Edition)
Chapter 4: Web Ontology Language (OWL)
فصل چهارم: زبان هستی شناسی وب
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 40 صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/owl/

 

وب معنایی – فصل پنجم: منطق و استنتاج – قوانین

Semantic Web Primer (2nd Edition)
Chapter 5: Logic and Inference: Rules
فصل پنجم: منطق و استنتاج – قوانین
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 26 صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/logic/

 

وب معنایی – فصل ششم: کاربردها – Applications

Semantic Web Primer (2nd Edition)

Chapter 6: Applications
فصل ششم: کاربردها

قالب فایل: Word

تعداد صفحات: 33صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/applications/

 

وب معنایی – فصل هفتم: مهندسی هستی شناسی ,  Ontology Engineering

Semantic Web Primer (2nd Edition)

Chapter 7: Ontology Engineering
فصل هشتم: مهندسی هستی شناسی
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 20 صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/ontology-engineering/

 

وب معنایی – فصل هشتم: نتیجه گیری و چشم انداز آینده وب معنایی

Semantic Web Primer (2nd Edition)

Chapter 8: Conclusion and Outlook Semantic Web
فصل هشتم: نتیجه گیری و چشم انداز آینده وب معنایی

قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 9 صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/semantic_web_3/

 

وب معنایی – فرهنگ لغت: Glossary

قالب فایل: Word
تعداد صفحات:  4 صفحه

مشاهده جزئیات بیشتر

http://www.tnt3.ir/downloads/glossary/

 

فهرست مطالب
فصل اول 1
1. ماموريت وب معنايي 1
1.1 وب امروزي 1
1.2 از وب امروزی تا وب معنایی: نمونه‌ها 3
1.2.1 مدیریت دانش 3
1.2.2 تجارت الكترونيك تجارت به مصرف‌كننده 3
1.2.3 تجارت الكترونيك تجارت-به-تجارت 4
1.2.4 ويكي‌ها 5
1.2.5 عامل‌هاي شخصي: يك سناريوي آينده 5
1.3 فناوري‌هاي وب معنايي 6
1.3.1 ابر داده صريح 6
1.3.2 هستان شناسی 8
1.3.3 منطق 9
1.3.4 عامل ها 11
1.3.5 وب معنايي در مقايسه با هوش مصنوعي 11
1.4 روش لايه‌اي 12

فصل دوم 1
2. اسناد ساخت یافته وب 1
2.1 مقدمه 1
2.2 زبان XML 1
2.3 ساختار بندی 1
2.4 فضاهای نام 4
2.5 آدرس دهی و پرس وجوی اسناد XML 6
2.6 پردازش 11
2.7 خلاصه 17

فصل سوم 1
3. توصیف منابع وب RDF 1
3.1 مقدمه 1
3.2 RDF : مفاهیم اولیه 3
3.2.1 منابع 3
3.2.2 ویژگیها 3
3.2.3 عبارات 3
3.2.4 سه دیدگاه از یک عبارت 3
3.2.5 هویت خارجی: 5
3.2.6 نوع داده ها 5
3.2.7 یک ديدگاه حياتي از RDF 6
3.3 RDF : نمايش بر اساس XML 7
3.3.1 خصيصه rdf:resource 9
3.3.2 توصيفات تعبيه شده 9
3.3.3 عنصر rdf:type 10
3.3.4 نحو مختصر 10
3.3.5 عناصر محتوی 10
3.3.6 جسمیت بخشیدن 14
3.4 شمای RDF: ایده‌های اساسی 15
3.4.1 کلاس‌ها و ویژگی‌ها 15
3.4.2 سلسله مراتب کلاس و ارث‌بری 16
3.4.3 سلسله مراتب ویژگی‌ها 17
3.4.4 RDF در مقابل لایه‌های RDFS 17
3.5 زبان شمای RDF 18
3.5.1 کلاس‌های هسته‌ای 19
3.5.2 ویژگی‌های هسته‌ای برای تعریف روابط 19
3.5.3 ویژگی‌های هسته‌ای برای محدود کردن ویژگی‌ها 20
3.5.4 ویژگی‌های مفید برای جسمیت بخشیدن 20
3.5.5 کلاس‌های محتوی 20
3.5.6 ویژگی‌های کاربردی 20
3.5.7 مثال: یک دانشگاه 21
3.6 RDF و شمای RDF 23
3.6.1 RDF 23
3.6.2 RDFS 24
o یک معنی ومفهوم کلی برایRDF وRDFS 25
3.6.3 راهکار 25
3.6.4 مسندهای اولیه (پایه) 26
3.6.5 RDF 26
3.6.6 RDFS 29
3.7 سیستم استنتاج مستقیم از RDF و RDFS 30
3.8 بازجست در SPARQL 31
3.8.1 بازجست های پایه 32
3.8.2 کاربردهای Select – From – Where 33
3.8.3 الگوهای اختیاری 35
3.9 خلاصه فصل 36

فصل چهارم 1
4. زبان آنتولوژی وب: OWL 1
4.1 مقدمه 1
4.2 OWL و RDF/RDFS 1
4.2.1 نیازمندی ها برای زبان های آنتولوژی 1
4.2.2 محدودیت قدرت بیان شمای RDF 3
4.2.3 تطابق OWL با RDF/RDFS 3
4.3 سه زیر زبان OWL 4
4.3.1 OWL Full 4
4.3.2 OWL DL 4
4.3.3 OWL Lite 4
4.4 توصیف زبان OWL 6
4.4.1 نحو 6
4.4.2 سرآيند 6
4.4.3 عناصر کلاس 7
4.4.4 عناصر خصيصه 7
4.4.5 محدوديتهاي خصيصه 9
4.4.6 خصيصههاي خاص 11
4.4.7 ترکيبهاي بولي 11
4.4.8 شمارش 13
4.4.9 نمونهها 13
4.4.10 نوع دادهها 14
4.4.11 اطلاعات نسخه 14
4.5 لایه بندی OWL 15
4.5.1 OWL Full 15
4.5.2 OWL DL 15
4.5.3 OWL Lite 16
4.5.4 OWL DLP 16
4.6 مثال ها 18
4.6.1 آنتولوژی حیات وحش آفریقایی 18
4.6.2 آنتولوژی چاپگر 22
4.7 OWL در OWL 27
4.7.1 فضاهای نام 27
4.7.2 کلاس های کلاسها (Metaclasses) 28
4.7.3 تساوی کلاس 29
4.7.4 ساختن کلاس ها از سایر کلاس ها : 30
4.7.5 محدود کردن صفات کلاس : 30
4.8 الحاقات و بسط هایی برای آینده 33
4.8.1 ماژول ها و ورودی ها 33
4.8.2 پیشفرض ها 33
4.8.3 فرضیه حهان بسته 33
4.8.4 فرضیه نام های منحصر بفرد 34
4.8.5 پیوست رویه 34
4.8.6 قوانین برای زنجیر کردن صفات 34
4.9 خلاصه فصل 34
مطالعات پیشنهادی : 35

 

فصل پنجم 1
5. منطق و استنتاج: قوانین 1
5.1 مقدمه 1
5.2 یک مثال از قوانین همسو: روابط خانوادگی 4
5.3 قوانین همسو: ساختار 5
5.4 قوانین همسو: معنا 7
5.5 Description Logic Programs (DLP) 9
5.6 زبان بیان قوانین وب معنایی 12
5.7 قوانین غیریکنواخت: مزایا و ساختار 13
5.8 مثال هایی از قوانین غیر یکنواخت 16
5.9 زبان نشانه گذاری قوانین 19
5.10 خلاصه 21

فصل ششم 3
6. کاربردها 3
6.1 مقدمه 3
6.2 اطلاعات افقی محصولات در Elsevier 3
6.2.1 محیط 3
6.2.2 مسئله 3
6.2.3 کمک فناوری وب معنایی 4
6.2.4 نتایج 5
6.3 Openacademia: مدیریت نشر توزیع شده 6
6.3.1 محیط 6
6.3.2 مسئله 6
6.3.3 کمک فناوری وب معنایی 7
6.4 Bibster: تبادل اطلاعات در یک سیستم نظیر به نظیر 10
6.4.1 محیط 10
6.4.2 مساله 10
6.4.3 کمک فناوری وب معنایی 11
6.4.4 نتایج 11
6.5 یکپارچه سازی داده ها در Audi 12
6.5.1 محیط 12
6.5.2 مساله 12
6.5.3 کمک فناوری وب معنایی 12
6.6 مهارت یابی در Swiss Life 14
6.6.1 زمینه تاریخی – مکانی 14
6.6.2 مشکل 15
6.6.3 همکاری تکنولوژی وب معنایی 15
6.7 پورتال مخزن اندیشه در EnerSearch 16
6.7.1 زمینه ی تاریخی-مکانی 16
6.7.2 مشکل 17
6.7.3 همکاری تکنولوژی وب معنایی 17
6.8 یادگیری الکترونیکی (e-learning) 20
6.8.1 زمینه ی تاریخی-مکانی 20
6.8.2 مشکل 21
6.8.3 مشارکت تکنولوژی وب معنایی 21
6.8.4 هستان شناسی های یادگیری الکترونیکی 22
6.9 سرویس های وب 23
6.9.1 زمینه ی تاریخی-مکانی 23
6.9.2 مشکل 23
6.9.3 مشارکت تکنولوژی وب معنایی 24
6.9.4 هستان شناسی های سرویس وب عمومی: OWL-S 24
6.9.5 آنتولوژی های دامنه وب سرویس 28
6.10 سناریوهای دیگر 29
6.10.1 شاخص بندی مجموعه چندرسانه ای ها در اداره کاراگاهی لندن 29
6.10.2 خدمات روی خط در شرکت دایملر کرایسلر 30
6.10.3 قابلیت تعمیم کار یک وسیله در نوکیا 30

 

فصل هفتم 1
7. مهندسی هستانشناسی 1
7.1 مقدمه 1
خلاصه فصل 1
7.2 ساخت هستانشناسی به روش دستی 1
7.2.1 تشخیص حوزه 2
7.2.2 درنظر گرفتن استفاده مجدد 2
7.2.3 برشمردن لغات 2
7.2.4 تعریف طبقه بندی 2
7.2.5 تعریف خصیصه ها 3
7.2.6 تعریف جنبه ها 3
7.2.7 تعریف نمونه ها 4
7.2.8 بررسی و تشخیص عیبها 4
7.3 استفاده مجدد از هستانشناسیهای موجود 4
7.3.1 بدنه کد شده دانش خبرگان 4
7.3.2 لغتنامههای یکپارچه 5
7.3.3 هستانشناسیهای سطح بالاتر 5
7.3.4 سلسلهمراتب موضوعی 5
7.3.5 منابع زبانشناسی 6
7.3.6 کتابخانههای هستانشناسی 6
7.4 استخراج نیمهخودکار هستانشناسی 6
7.4.1 هستانشناسیهای زبان طبیعی 7
7.4.2 هستانشناسیهای خاص یک حوزه 8
7.4.3 نمونههای هستانشناسی 8
7.5 نگاشت هستانشناسی 9
7.5.1 روشهای زبانشناسانه 9
7.5.2 روشهای آماری 10
7.5.3 روشهای ساختاری 10
7.5.4 روشهای منطقی 10
7.6 معماری وب معنایی On-To-Knowledge 11
7.6.1 استخراج دانش 11
7.6.2 ذخیرهسازی دانش 11
7.6.3 نگهداری دانش 12
7.6.4 استفاده از دانش 12
7.6.5 قابلیت همکاری متقابل فنی 12
خواندنیهای پیشنهادی 14
پروژه 15
قسمت اول. ایجاد هستانشناسی 15
قسمت دوم. ایجاد پروفایل با پرسوجوهای RQL 16
قسمت سوم. ارائه اطلاعات برحسب پروفایل 17
انتخاب جایگزین برای حوزه 17
نتیجه گیری 17

 

فصل هشتم 1
8. نتيجه گيري و چشم انداز آينده 1
8.1 مقدمه 1
8.2 کدام وب معنایی 1
8.3 چهار اشتباه معروف 2
8.4 وضعیت فعلی 4
8.4.1 چهار سوال اصلی 4
8.4.2 مهمترین نواحی کاربرد 5
8.5 چالش های مهم تحقیقاتی انتخاب شده 6

 

 

 

 

 

 

کاربر گرامی

برای دانلود فایل های مورد نظرتان بایستی بر روی دکمه "افزودن به سبد خرید" کلیک نمایید .

پس از چند ثانیه ، فایل مورد نظر شما به سبد خریدتان اضافه گردیده و این دکمه تبدیل به دکمه "پرداخت" خواهد شد.

با کلیلک بر روی دکمه "پرداخت" ، وارد صفحه پرداخت خواهید شد .

با وارد کردن اطلاعات و ایمیل خود ، فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال گردیده و همچنین لینک دانلود فایل بلافاصله برایتان به نمایش درخواهد آمد.

– قابل پرداخت با تمام کارتهای بانکی + رمز دوم

– پشتیبانی سایت ۰۹۳۵۹۵۲۹۰۵۸ – Info@tnt3.ir – universitydatainfo@yahoo.com
سفارش ترجمه متون عمومی و تخصصیفروشگاه اینترنتی کتاب - خرید آنلاین کتاب - دانلود کتاب الکترونیکی

11 نظر

 1. Hi there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Many thanks

 2. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly
  donate to this excellent blog! I suppose for now
  i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook
  group. Talk soon!

 3. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so
  any help is very much appreciated.

 4. When someone writes an paragraph he/she retains the idea of a
  user in his/her brain that how a user can know it. So that’s
  why this article is great. Thanks!

 5. You cannot purchase tadalafil without a prescription from a qualified physician, so be wary of online sites that tell you otherwise cialis otc

 6. Methanol was purchased from Honeywell Seelze, Germany Magnesium stearate was purchased from Prolabo, France buy priligy generic

 7. If you re currently in your 20s or 30s and have erectile dysfunction, performance anxiety or other issues that affect your sexual performance, you shouldn t feel ashamed or that you re too young to use medication like Cialis cialis for sale in usa Il dosaggio abituale per la disfunzione erettile ГЁ di 50 mg

 8. cialis Do not doubt the authenticity of the medications that Canadian online pharmacy offers

 9. I noticed all of the bad reviews were before Dr. clomid dosage for men

 10. 30 dropped out or were excluded from further analyses, with no significant differences between treatment groups in the reason for withdrawal Table S1 in the Supplementary Appendix. is nolvafien the same as nolvadex

 11. doxycycline ingredients Irritants that can cause NSU are largely chemical products like certain soaps, spermicides, oils, lubricants, or deodorants.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

لیست محصولات مورخ 1399/09/27