دوستان عزیز برای پیدا کردن سریع مطالب مورد نظر خود، می توانید از قسمت جستجوی سریع در سایت، یک یا چند کلمه کلیدی مورد نظر خود را جستجو نمایید.
یا اینکه بر روی دو آیکون سبز رنگ "طبقه بندی موضوعات" یا "جستجوی کلمات کلیدی" در سمت راست و چپ موجود در بالای سایت کلیک نمایید...
در صورت بروز مشکل در پرداخت الکترونیکی؛ میتونید ایمیلی ، پیامکی، تلفنی یا تلگرامی بگید تا فایلتون براتون ارسال بشه.
انتشار اطلاعات در شبکه VANET | تعاونی نیرومندسازی تحقیقات
طبقه بندی موضوعات
جستجوی کلمات کلیدی
دوشنبه , 3 اکتبر 2022
آخرین مطالب
خانه -> شبکه -> انتشار اطلاعات در شبکه VANET

انتشار اطلاعات در شبکه VANET

VANET(شبکه Ad-Hoc خودرو)،از RSU(محدوده کنار جاده) و خودروهای انتشار دهنده پیام های ایمنی و غیر ایمنی تشکیل شده است. هدف VANETs قادر ساختن انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده ای برای پیدا کردن خودرو های متحرک مستقل است. برای درخواست های VANETs، انتشار داده از یک خودروی منبع اطلاعات به تعدادی خودرو مقصد در جاده از اهمیت فراوانی زیادی برخوردار است. از انتشار داده در VANETs برای بهبود کیفیت رانندگی در زمینه زمان، مسافت و ایمنی استفاده می شود.در این مقاله راه حل تضمین شده انتشار داده در شبکه Ad-Hoc خودرو برای شبکه خودروی پراکنده و متراکم ارایه می دهیم.معماری برای انتشار داده ارایه می دهیم.

به طور حتم روزانه در مکان های بسیار زیادی در شبکه های جاده حوادثی اتفاق می افتد، بسیاری از آنها موجب بروز تراکم می شوند و ایمنی را به مخاطره می اندازد. اگر خودروها می توانستند با اطلاعاتی از قبیل حوادث و شرایط ترافیکی اصلاح شوند، کیفیت رانندگی می توانست در زمینه های زمان، مسافت و ایمنی بهبود اساسی یابد. شبکه Ad-Hoc خودرو ((VANET به تازگی ظهور کرده ، به طوری که یک شبکه کارآمد، وسیله ای برای انتشار پیام های هشداردهنده در بین خودروها در شبکه ، در مورد عامل مسدود کننده جلوی جاده است. تنوع زیاد انتشار دهنده داده در شبکه خودرو می تواند برای اطلاع دادن به خودروها در مورد شرایط در حال تغییر ترافیکی جاده استفاده می شود به همین ترتیب می توانیم به سیستم حمل و نقل کار آمدی دست یابیم.
انتشار مطمئن در شبکه ad–hoc وسیله نقلیه، یک کلید موفقیت برای سرویس ها و در خواست های سیستم حمل و نقل هوشمند است. تعداد زیادی پروتکل انتشار مطمئن پیشنهاد شده اند و آنها را در سناریوهای واقعی ارزیابی می کنیم. در این مقاله ما در مورد پروتکل های انتشار مطمئن در VANET بحث می کنیم و سپس آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم. ابتدا ما مکانیسم های جداگانه پروتکل ها که شامل سه مد ل اصلی ارایه الگوریتم انتخاب گره ، محاسبه زمان انتظار و مکانیسم راهنمایی را بررسی می کنیم . این مدل ها اجزای کارکردی پروتکل های انتشار مطمئن هستند. سپس ما با شبیه سازی عملکرد پروتکل را ارزیابی می کنیم . با نگاه واقع بینانه در شبیه سازی ، متوجه می شویم که در سناریوهای شهری و بزرگراهی، انتشار متعدد پیام ها با هم اتفاق می افتند.
ابتدا ما سبک های مسیریابی مکانیسم انتشار داده را که قبلا ارایه شده را مورد ارزیابی قرار می دهیم (فقط جاده های مستقیم) و ادغام هر یک از آنها با بهترین عملکرد با سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده مطمئن قوی در ارتباط با هر یک ازمکانیسم ها برای انتشار داده که هر دو در جاده های مستقیم و در تقاطع آنجام می دهند. تاثیر مکانیسم ارایه شده ما مطابق اجرای ارزیابی است.
DV-CAST پروتکل انتشاری، گسترش یافته است که فقط بر اطلاعات ساختار محلی برای مدیریت انتشار پیام در VANET تکیه دارد. نشان می دهیم که کارکرد پروتکل DV-CAST ارایه شده ، در زمینه های قابلیت اطمینان، کارآمدی و مقیاس در سطح عالی است. قالب استفاده شده برای پروتکل شبیه ساز، شبیه ساز NS-2 است.

فایل ورد – 110 صفحه

 

 

فهرست

فصل اول: مقدمه 1
انواع شبکه های بی سیم 1
1- 1WPAN 1
2- 1WLANS 1
3-1 WMANS 1
4-1 WWANS 2
5-1 WLAN ها 2
1-5-1 معماری802.11. 2
2-5-1 استانداردهای 802.11 3
•802.11b 3
• 802.11a 3
3-5-1امنیت WLAN 4
WEP • و WPAو WPAZ 4
6-1 شبکه های Ad-hoc 5
1-6-1 تاریخچه شبکه های Ad- Hoc 5
2-6-1 ویژگی های شبکه های Ad-Hoc 8
3-6-1 کاربرد شبکه های Ad hoc 12
7-1 شبکه های VANET 13
فصل دوم: مرور کلی بر مسیریابی در VANET 18
1-2 مسیر یابی در VANET 18
2-2 پروتکل ها 19
1-2-2 AODV 19
2-2-2 SRB 20
1-2-2-2. گره حلقه امن( SRN) 21
2-2-2-2 گره های خارجی (ON) 21
3-2-2-2 گره های داخلی (IN) 22
3-2-2 DRNS 22
4-2-2 GVGrid 22
5-2-2 DOLPHIN 23
6-2-2 WTRP 24
7-2-2 DSR 26
8-2-2 SADV 26
فصل سوم: انتشار داده در VANET 28
1-3شرح انتشار داده در VANET 28
2-3-اجزای پروتکل های انتشار مطمئن 32
1 -2-3پروتکل فراگیر درجه-آگاهی (EAEP) 32
2-2-3ارایه انتشار گروهی (PGB) 33
3-2-3 AckPBSM 33
4-2-3 DECA 34
5-2-3 POCA 34
3-3 اجرای ارزیابی 34
1-3-3 نتیجه شبیه سازی 34
2-3-3 متریک 36
3-3-3 نتیجه شبیه سازی 36
4-3 سبک مستقیم مکانیسم انتشار داده 39
5-3 سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده 43
6-3 ارایه سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده ارتقا یافته 45
7-3 انتشار داده در VANET 48
1-3-7 انتشار V2I 48
2-7-3 انتشار V2V 48
8-3 شرح کار 50
9-3 ارایه تکنیک انتشار داده 54
1-9-3 طرح اصلی 54
2-9-3 تشکیل ونگهداری خوشه 56
3-9-3 ارتباط خودرو به خودرو 56
4-9-3 ارتباط زیر ساخت با خودرو 57
10-3 پروتکل DV-CAST 57
1-10-3ناحیه های ترافیکی مختلف در VANET 57
• ناحیه ترافیکی متراکم 58
• ناحیه ترافیکی پراکنده 59
2-10-3طرح نهایی 60
3-10-3طرح اصلی 61
2-3-10-3 قواعد مسیر یابی 63
3-3-10-3مکانیسم شناسایی همسایه 63
4-10-3 الگوریتم مسدود کننده انتشار 63
5-10-3 تکنیک ذخیره ارسال 64
11-3 مولفه های اصلی مسیریابی 64
1-11-3 مجاورت ارتباط گسترده 65
2-11-3 مجاورت ارتباط پراکنده 66
3-11-3 مجاورت در قطع ارتباط کلی 68
12-3 اجرای شبکه 69
1-12-3 ابزار NS2 69
2-12-3 نتایج آزمایش 69
13-3 جنبه های برقراری ارتباط خودروها 71
1 -13-3 ویژگی ها/ فرضیه ها 71
2-13-3 دو روش برای انتشار اطلاعات 73
3-13-3 انگیزه برای روش ترکیبی 75
14-3 شیوه ترکیبی برای معماری سیستم 77
1-14-3 دامنه ارتباطی 78
2-14-3 دامنه کاربردی 80
3-14-3 استراتژی انتشار اطلاعات 82
4-14-3 ایجاد هماهنگی بین گره هوشمند و غیر هوشمند 83
15-3 استراتژی انتشار اطلاعات 84
فصل چهارم:نتیجه گیری 86
مراجع 88

 

کاربر گرامی

برای دانلود فایل های مورد نظرتان بایستی بر روی دکمه "افزودن به سبد خرید" کلیک نمایید .

پس از چند ثانیه ، فایل مورد نظر شما به سبد خریدتان اضافه گردیده و این دکمه تبدیل به دکمه "پرداخت" خواهد شد.

با کلیلک بر روی دکمه "پرداخت" ، وارد صفحه پرداخت خواهید شد .

با وارد کردن اطلاعات و ایمیل خود ، فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال گردیده و همچنین لینک دانلود فایل بلافاصله برایتان به نمایش درخواهد آمد.

– قابل پرداخت با تمام کارتهای بانکی + رمز دوم

– پشتیبانی سایت ۰۹۳۵۹۵۲۹۰۵۸ – Info@tnt3.ir – universitydatainfo@yahoo.com
سفارش ترجمه متون عمومی و تخصصیفروشگاه اینترنتی کتاب - خرید آنلاین کتاب - دانلود کتاب الکترونیکی

41 نظر

 1. After more than two years of forbearance, Lei Dexiang chose to fight, or to confront Wang Pu head on, criticizing his words and deeds, and hindering his work cialis otc

 2. Recent MI within 90 days or stroke within last 6 mth , hypotension 4 hr priligy india For 95 of men suffering from erectile dysfunction

 3. It s what they do for a living cialis for sale online buy generic Cialis online pharmacies have been very helpful as well

 4. buy cialis canadian Generic Cialis products tadalafil are recommended not to be split too, even though most of them are symmetrical in shape

 5. Обучение менеджера маркетплейсов обучение-менеджер-маркетплейсов.рф
  – курсы бесплатно и платно по работе с маркетплейсами Велдберис, OZON, Я.Маркет и др, и получение профессии с нуля для новичков “Менеджер маркетплейсов”, на курсе научат использовать аналитику, различные форматы продвижения товаров уже через короткое время, получите популярную профессию online и изучите навыки и практику маркетинге, чтобы зарабатывать деньги и помогать бизнесу; в курсе вы узнаете все: работа с карточками, планирование стратегии продаж, взаимодействие с поставщиками, особенности отдельных маркетплейсов, после прохождения обучения вы получаете диплом, цены и отзывы есть по ссылке.

 6. Выгодные займы и микрозаймы в интернете https://dostupno48.ru
  в микрофинансовых организациях, выдача моментально на банковскую или кредитную карту, оформление займов с одобрением и выдача клиенту займа уже через пару минут с помощью сайта МФО, возврат долга легко и удобно на сайте онлайн, низкая процентная ставка и любые способы получения денежной суммы: онлайн, деньгами наличными, оплата на банковский счет, перевод на банковскую карту. Достоинства и типы займов: без отказа, на короткий срок, круглосуточно, по договору с МКК, без проверки справок о зарплате, с просрочками. Микрофинансовые организации предлагают отличные условия кредитования для постоянных занимателей и повторных займах. Подберите, заполните и оформите заявку на заём. Лучшие займы и ТОП-рейтинг займов для потребителей от кредиторов.

 7. Выгодные займы и микрозаймы онлайн dostupno48.ru
  от МКК, выдача срочно на кредитную или банковскую карту карточку, предоставление займов высоким процентом одобрения и выдача клиенту кредита уже через пару минут с помощью сервиса, погашение удобным способом на сайте онлайн, низкая процентная ставка и множество способов получения денежных средств: онлайн, наличными в МФО, оплата на банковский счет, переводом на банковскую карту. Достоинства и виды заемов: без отказов, краткосрочные, круглосуточно, с заключением договора с финансовой организацией, без проверки уровня ЗП, с действующими просрочками. МФК предоставляют хорошие условия для постоянных занимателей и при повторных займах. Подберите, заполните и оформите заявку на займ. Лучшие займы и ТОП потребительских займов от кредиторов.

 8. clomid challenge test Even if a guy ejaculates outside of but near a girl s vagina or pulls out before he comes, a girl can get pregnant.

 9. Когда вы боретесь с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, вам может казаться, что конца не видно, но вы не должны страдать в одиночестве. Сегодня существует множество вариантов лечения, которые помогут вам излечиться от алкоголизма и вернуться к здоровой и полноценной жизни.
  Различные факторы, такие как история болезни, система поддержки и личная мотивация, могут сыграть свою роль в успехе вашего выздоровления. Лечение должно проходить под наблюдением группы медицинских специалистов в реабилитационном центре. По всей стране в центрах лечения алкоголизма работают профессионалы, которые проведут вас через все этапы процесса выздоровления – от детоксикации до жизни после реабилитации. Считайте их своей круглосуточной системой поддержки, которая будет радоваться вашим успехам и вместе с вами преодолевать любые трудности.
  Помните, что преодоление алкоголизма – это процесс. Менее половины людей рецидивируют после достижения одного года трезвости. Это число уменьшается до менее 15% после пяти лет трезвости. Чтобы получить наибольшие шансы на долгосрочную трезвость после завершения стационарной или амбулаторной программы, вам следует участвовать в местных группах поддержки и продолжать консультации. Лечение алкоголизма – это инвестиция в ваше будущее. Оно изменит к лучшему не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих вас людей, таких как члены семьи и друзья.

  http://abzac.org/?p=62719

 10. Subset analysis included polycythemia rates for different types of testosterone replacement therapy. post cycle therapy nolvadex

 11. Всем рекомендую этот обменник биткоин для обмена криптовалюты в России! Процесс обмена биткоин происходит от 5 до 15 минут.

 12. Evans SR, Ellis RJ, Chen H, Yeh TM, Lee AJ, Schifitto G, Wu K, Bosch RJ, McArthur JC, Simpson DM, Clifford DB 2011 Peripheral neuropathy in HIV prevalence and risk factors. doxycycline mrsa

 13. On this site u can buy all known nft monkey for very good price!

 14. Что такое гибкие кабели?
  Самый простой кабель – это одножильный провод с пластиковой оболочкой.
  Он может гнуться и сохраняет этот изгиб – если вы не делаете это слишком часто, потому что иначе провод ломается.
  Такие простые кабели используются в домашних установках.
  После установки кабель остается нетронутым в течение десятилетий.
  Такие твердые провода не подходят для многих других применений, где кабели должны быть гибкими и эластичными.
  Здесь проводники в жилах состоят из нитей – пучков тонких проволок, которые можно сгибать миллионы раз, в зависимости от конструкции, не ломая и не теряя свойств тока или передачи данных.
  Одно из самых неприятных мест для кабеля – тяговая цепь. Здесь кабели питания, сервопривода и передачи данных расположены близко друг к другу и перемещаются вперед-назад по мере работы машины.
  Иногда со скоростью более пяти метров в секунду с ускорением, превышающим ускорение силы тяжести более чем в пять раз.
  Кабели проложены в тяговой цепи таким образом, что они изгибаются только в одном направлении.
  КГ 3х25

 15. Что такое гибкие кабели?
  Самый простой кабель – это одножильный провод с пластиковой оболочкой.
  Он может гнуться и сохраняет этот изгиб – если вы не делаете это слишком часто, потому что иначе провод ломается.
  Такие простые кабели используются в домашних установках.
  После установки кабель остается нетронутым в течение десятилетий.
  Такие твердые провода не подходят для многих других применений, где кабели должны быть гибкими и эластичными.
  Здесь проводники в жилах состоят из нитей – пучков тонких проволок, которые можно сгибать миллионы раз, в зависимости от конструкции, не ломая и не теряя свойств тока или передачи данных.
  Одно из самых неприятных мест для кабеля – тяговая цепь. Здесь кабели питания, сервопривода и передачи данных расположены близко друг к другу и перемещаются вперед-назад по мере работы машины.
  Иногда со скоростью более пяти метров в секунду с ускорением, превышающим ускорение силы тяжести более чем в пять раз.
  Кабели проложены в тяговой цепи таким образом, что они изгибаются только в одном направлении.
  КГ 5х6-0,66

 16. On this site u can buy all known BLCK SPEARMINT for very good price!

 17. On this site u can buy all known KILLA FLASH 4mg for very good price!

 18. On this site u can buy all known EXTREME X LIME for very good price!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

لیست محصولات مورخ 1399/09/27