دوستان عزیز برای پیدا کردن سریع مطالب مورد نظر خود، می توانید از قسمت جستجوی سریع در سایت، یک یا چند کلمه کلیدی مورد نظر خود را جستجو نمایید.
یا اینکه بر روی دو آیکون سبز رنگ "طبقه بندی موضوعات" یا "جستجوی کلمات کلیدی" در سمت راست و چپ موجود در بالای سایت کلیک نمایید...
در صورت بروز مشکل در پرداخت الکترونیکی؛ میتونید ایمیلی ، پیامکی، تلفنی یا تلگرامی بگید تا فایلتون براتون ارسال بشه.
انواع روشهای تحلیل رمز | تعاونی نیرومندسازی تحقیقات
طبقه بندی موضوعات
جستجوی کلمات کلیدی
سه‌شنبه , 4 اکتبر 2022
آخرین مطالب
خانه -> امنیت -> رمزنگاری -> انواع روشهای تحلیل رمز

انواع روشهای تحلیل رمز

تجزیه و تحلیل رمز یا شکستن رمز، به کلیه اقدامات مبتنی بر اصول ریاضی و علمی اطلاق می‌گردد که هدف آن از بین بردن امنیت رمزنگاری و در نهایت باز کردن رمز و دستیابی به اطلاعات اصلی باشد. در تجزیه و تحلیل رمز، سعی می‌شود تا با بررسی جزئیات مربوط به الگوریتم رمز و یا پروتکل رمزنگاری مورد استفاده و به کار گرفتن هرگونه اطلاعات جانبی موجود، ضعف‌های امنیتی احتمالی موجود در سیستم رمزنگاری یافته شود و از این طریق به نحوی کلید رمز به دست آمده و یا محتوای اطلاعات رمز‌شده استخراج گردد.
تجزیه و تحلیل رمز، گاهی به منظور شکستن امنیت یک سیستم رمزنگاری و به عنوان خرابکاری و یک فعالیت ضد امنیتی انجام می‌شود و گاهی هم به منظور ارزیابی یک پروتکل یا الگوریتم رمزنگاری و برای کشف ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های احتمالی آن صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل رمز، ذاتاً یک فعالیت خصومت‌آمیز به حساب نمی‌آید؛ اما معمولاً قسمت ارزیابی و کشف آسیب‌پذیری را به عنوان جزئی از عملیات لازم و ضروری در هنگام طراحی الگوریتم‌ها و پروتکل‌های جدید به حساب می‌آورند و در نتیجه تجزیه و تحلیل رمز بیشتر فعالیت‌های خرابکارانه و ضد امنیتی را به ذهن متبادر می‌سازد. با توجه به همین مطلب از اصطلاح حملات تحلیل رمز برای اشاره به چنین فعالیت‌هایی استفاده می‌شود.
تحلیل رمز، در اصل اشاره به بررسی ریاضی الگوریتم (یا پروتکل) و کشف ضعف‌های احتمالی آن دارد؛ اما در خیلی از موارد فعالیت خرابکارانه، به جای اصول و مبنای ریاضی، به بررسی یک پیاده‌سازی خاص آن الگوریتم (یا پروتکل) در یک کاربرد خاص می‌پردازد و با استفاده از امکانات مختلف سعی در شکستن رمز و یافتن کلید رمز می‌نماید. به این دسته از اقدامات خرابکارانه، حملات جانبی گفته می‌شود.

تجزیه ,تحلیل ,رمز , شکستن,امنیت ,رمزنگاری,پروتکل ,کلید , امنیت, حمله‌, رمزگشایی , مهاجم
به طور کلی دسته بندی های مختلفی برای طبقه بندی حملات تحلیل سیستم های رمزنگاری قابل ارائه است. در ادامه به سه نوع طبقه بندی حملات تحلیل رمز اشاره می شود:

تجزیه و تحلیل رمز یا شکستن رمز، به کلیه اقدامات مبتنی بر اصول ریاضی و علمی اطلاق می‌گردد که هدف آن از بین بردن امنیت رمزنگاری و در نهایت باز کردن رمز و دستیابی به اطلاعات اصلی باشد. در تجزیه و تحلیل رمز، سعی می‌شود تا با بررسی جزئیات مربوط به الگوریتم رمز و یا پروتکل رمزنگاری مورد استفاده و به کار گرفتن هرگونه اطلاعات جانبی موجود، ضعف‌های امنیتی احتمالی موجود در سیستم رمزنگاری یافته شود و از این طریق به نحوی کلید رمز به دست آمده و یا محتوای اطلاعات رمز‌شده استخراج گردد.
تجزیه و تحلیل رمز، گاهی به منظور شکستن امنیت یک سیستم رمزنگاری و به عنوان خرابکاری و یک فعالیت ضد امنیتی انجام می‌شود و گاهی هم به منظور ارزیابی یک پروتکل یا الگوریتم رمزنگاری و برای کشف ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های احتمالی آن صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل رمز، ذاتاً یک فعالیت خصومت‌آمیز به حساب نمی‌آید؛ اما معمولاً قسمت ارزیابی و کشف آسیب‌پذیری را به عنوان جزئی از عملیات لازم و ضروری در هنگام طراحی الگوریتم‌ها و پروتکل‌های جدید به حساب می‌آورند و در نتیجه تجزیه و تحلیل رمز بیشتر فعالیت‌های خرابکارانه و ضد امنیتی را به ذهن متبادر می‌سازد. با توجه به همین مطلب از اصطلاح حملات تحلیل رمز برای اشاره به چنین فعالیت‌هایی استفاده می‌شود.
تحلیل رمز، در اصل اشاره به بررسی ریاضی الگوریتم (یا پروتکل) و کشف ضعف‌های احتمالی آن دارد؛ اما در خیلی از موارد فعالیت خرابکارانه، به جای اصول و مبنای ریاضی، به بررسی یک پیاده‌سازی خاص آن الگوریتم (یا پروتکل) در یک کاربرد خاص می‌پردازد و با استفاده از امکانات مختلف سعی در شکستن رمز و یافتن کلید رمز می‌نماید. به این دسته از اقدامات خرابکارانه، حملات جانبی گفته می‌شود.
به طور کلی دسته بندی های مختلفی برای طبقه بندی حملات تحلیل سیستم های رمزنگاری قابل ارائه است. در ادامه به سه نوع طبقه بندی حملات تحلیل رمز اشاره می شود:
1- طبقه‌بندی حمله‌های تحلیل رمز بر مبنای نتایج به‌دست آمده
• جعل متن رمزشده : دست یابی به یک متن رمزشده جعلی بدون در دسترس بودن کلید به-نحوی که در هنگام رمزگشایی یک متن پیام معنی دار تولید نماید.
• بازیابی متن اصلی : دست یابی به متن اصلی بدون در دسترس بودن کلید
• بازیابی کلید : دست یابی به مقدار کلید
2- طبقه‌بندی حمله‌های تحلیل رمز بر مبنای توانایی‌های تحلیل‌گر
• حمله بر اساس فقط متن رمز : در این حمله، مهاجم تلاش می‌کند فقط با داشتن تعدادی متون رمزشده، کلید را به دست آورد. اگرچه ممکن است مهاجم، اطلاعات اولیه ای نظیر زبان متن اصلی، موضوع متن اصلی و احتمالا تعدادی از لغات بکار برده‌شده در متن اصلی را نیز داشته باشد. این حمله، ضعیف ترین نوع حمله است. به این نوع حمله، حمله نوع اول گویند.
• حمله بر اساس متن اصلی معلوم : در این حمله، مهاجم به یک یا چند متن اصلی و متن رمزشده متناظر دسترسی دارد و تلاش می‌کند تا به کلید دست یابد. به این نوع حمله، حمله نوع دوم گویند.
• حمله بر اساس متن اصلی انتخابی : در این حمله، مهاجم قادر است متن رمزشده متناظر با هر متن اصلی را به دست آورد (مثلا با در اختیار داشتن رمزکننده برای یک زمان محدود). به این نوع حمله، حمله نوع سوم گویند.
• حمله بر اساس متن اصلی انتخابی تطبیقی : یک حمله نوع سوم است که در آن متون اصلی انتخابی در هر مرحله بر اساس نتایج تحلیل زوج‌های متن اصلی و متن رمز‌شده قبلی تعیین می-شود (مثلا با در اختیار داشتن رمزکننده برای یک زمان طولانی).
• حمله بر اساس متن رمز انتخابی : در این حمله، مهاجم قادر است متن اصلی متناظر با هر متن رمزشده انتخابی را به دست آورد (مثلا با در اختیار داشتن رمزگشا برای یک زمان محدود). این حمله، قوی ترین نوع حمله است. به این نوع حمله، حمله نوع چهارم گویند.
• حمله بر اساس متن رمز انتخابی تطبیقی : یک حمله نوع چهارم است که در آن متون رمزشده انتخابی در هر مرحله بر اساس نتایج تحلیل زوج‌های متن اصلی و متن رمزشده قبلی تعیین می شود (مثلا با در اختیار داشتن رمزگشا برای یک زمان طولانی).
3- طبقه‌بندی حمله‌های تحلیل رمز بر مبنای میزان موفقیت
• شکست کامل : استخراج کامل کلید
• شکست عمومی : دستیابی به الگوریتم رمزگشایی معادل بدون نیاز به کلید
• شکست موردی : دست‌یابی به الگوریتم رمزگشایی معادلی که فقط به ازای برخی متون رمزشده درست عمل می‌کند.
• شکست اطلاعاتی : چند بیت از کلید یا متن اصلی معلوم می شود.

برای مطالعه بیشتر در مورد رمزنگاری روی تصویر زیر کلیک کنید.

رمزنگاري,محرمانه ,اطلاعات,الگوريتم ,پروتكل,امنيت ,شبكه,مكانيزم ,سيستم,كليد,رمزگشايی,متقارن, نامتقارن ,كليد ,خصوصي ,كليد, عمومي

 

کاربر گرامی

برای دانلود فایل های مورد نظرتان بایستی بر روی دکمه "افزودن به سبد خرید" کلیک نمایید .

پس از چند ثانیه ، فایل مورد نظر شما به سبد خریدتان اضافه گردیده و این دکمه تبدیل به دکمه "پرداخت" خواهد شد.

با کلیلک بر روی دکمه "پرداخت" ، وارد صفحه پرداخت خواهید شد .

با وارد کردن اطلاعات و ایمیل خود ، فایل مورد نظر به ایمیل شما ارسال گردیده و همچنین لینک دانلود فایل بلافاصله برایتان به نمایش درخواهد آمد.

– قابل پرداخت با تمام کارتهای بانکی + رمز دوم

– پشتیبانی سایت ۰۹۳۵۹۵۲۹۰۵۸ – Info@tnt3.ir – universitydatainfo@yahoo.com
سفارش ترجمه متون عمومی و تخصصیفروشگاه اینترنتی کتاب - خرید آنلاین کتاب - دانلود کتاب الکترونیکی

3 نظر

 1. I was extremely pleased to find this page. I wanted to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you saved to fav to look at new stuff on your site.

 2. ניתן להשכיר קליניקה להשכרה
  בשרון כעצמאי פרטי או כחברה
  וביעלים של רשת, בהתאם לצרכים.
  נתניה היא עיר מרכזית בשרון ותושביה יכולים להשתמש בשירותי האתר כדי להזמין עיסוי
  אירוטי בכל שעה. כל מה שצריך לעשות על מנת לקבל את החוויה המלאה
  היא לתאם עיסוי אירוטי במרכז דרך אתרי
  האינטרנט. עיסוי מפנק בהרצליה המתבצע בבית הפרטי שלכם מגלם בתוכו שלל יתרונות.
  לבילוי בדירות דיסקרטיות
  דרום ישנם יתרונות רבים, במיוחד כאשר משווים אותן לבילוי בבית מלון: אל הדירות אינך
  מגיע באופן אקראי, הן מצוידות
  ומאובזרות בכל טוב, כוללות נערה אחת או יותר ושם תוכל להגשים את הפנטזיות הפרועות ביותר שלך.
  זו דרך נהדרת לשבור את השגרה ביום יומית שלכם.

  המוצעים לכם – מהשבדי, דרך השיאצו ועד עיסוי בחולון הרקמות, אך גם לאחר שבחרתם את סוג העיסוי,
  תוכלו להנחות את המעסה באשר לעיסוי המתאים לכם ביותר.
  המוצעים לכם – מהשבדי, דרך השיאצו ועד
  עיסוי ברעננה הרקמות, אך גם
  לאחר שבחרתם את סוג העיסוי, תוכלו להנחות את המעסה באשר לעיסוי המתאים לכם ביותר.

  המרכז לעיסוי תאילנדי הוא מכון וותיק ובעל ניסיון
  רב שנים, המתמחה במגוון שיטות עיסוי תאילנדי, המוענקות על ידי
  צוות מקצועי איכותי ונעים באווירה מפנקת.

  ברגע שמוצאים אתר שכזה, אשר מציע גם אפשרויות סינון יעילות ומתקדמות,
  ניתן להתמקד בקלות, אך ורק בנערות ליווי אשר ערוכות להעניק מענה איכותי על הציפיות מהן.

 3. קליניקות מודולריות מותאמות לצרכי הרופאים והמטופלים.
  קליניקות להשכרה מיועדות למטפלים
  מכל הקשת: פסיכולוגים, עובדים סוציאלים, רופאים, פסיכיאטרים, פסיכותרפיסטים, מגשרים, מאמנים, נטורופתים, יועצי תזונה,
  קלינאי תקשורת ועוד. הקליניקות מיועדות למטפלים ומטופלים אשר
  חשובה להם האנונימיות, לצד מיקום
  נעים – בשכונת רמב”ם הוותיקה והנעימה ביותר, בלב גבעתיים. נציין כי משרד הבריאות אפשר עד כה (יולי, 2020) למטפלים לעבוד ברצף ולפגוש מטופלים בכל תקופת הסגר, כיוון שטיפול רגשי הינו חיוני. יש אנשים שמחפשים עיסוי אירוטי במרכז כי הניצוץ הרומנטי בבית כבר לא כמו פעם. השאלה היא איך מוצאים עיסוי אירוטי ברמה גבוהה ומה כדאי לבדוק. הרפייה מלאה – הסיבה הראשונה מדוע תרצו לבלות עם עיסוי אירוטי מנשים חושניות היא הטיפול המיוחד והמפנק אשר מביא אתכם להרפייה מלאה. אנחנו מציעים לכם את החדרים האיכותיים ביותר באזור כפר סבא, אשר יאפשרו לכם חופשה רומנטית, קצרה ואינטימית, וזאת עם שמירה על רמה מלונאית ברמה הגבוהה ביותר. הדירות כוללות כניסות פרטיות ורחוקות מעיני המתבונן וזאת על מנת לאפשר פרטיות מוחלטת ללקוח ולנערה.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد

لیست محصولات مورخ 1399/09/27